Θέμα 7 Δοκιμή & Συντήρηση

ΔΟΚΙΜΗ

  • Η δοκιμή είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη ιστοσελίδων. Σε αυτό το βήμα, ο προγραμματιστής ελέγχει για τυχόν σφάλματα και λάθη στον κώδικα της ιστοσελίδας. Επίσης, σε αυτή τη φάση διορθώνονται τα σφάλματα, αν υπάρχουν. Η δοκιμή πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΟΚΙΜΗ

  • Δοκιμή που εκτελείται χωρίς τη βοήθεια λογισμικού.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΟΚΙΜΗ

  • Χρησιμοποιούμε διάφορους τύπους λογισμικού για αυτοματοποιημένες δοκιμές.
  • Πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής του πρότυπου μοντέλου της ιστοσελίδας σας. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσετε τη λειτουργία της ιστοσελίδας σας. Μπορείτε να κάνετε έναρξη της λειτουργίας ή να ανεβάσετε την ιστοσελίδα σας χρησιμοποιώντας το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (FTP).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  • Ενημερώστε την ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών.