Temat 1 Wprowadzenie

Poniższa jednostka ma na celu dostarczenie wiedzy, wskazówek i zaleceń dotyczących tworzenia treści wideo. Ponadto przedstawia różne praktyczne aspekty głównych kategorii tworzenia treści, aby pomóc uczniom znaleźć obszar, w którym chcą tworzyć treści.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC