Temat 1 Czym jest projektowanie graficzne?

Projektowanie graficzne to sztuka komunikacji wizualnej. Jest to proces twórczy, który łączy sztukę i technologię w celu przekazywania pomysłów.

Poprzez wykorzystanie typografii, obrazów, kolorów i innych elementów projektu, graficy tworzą wizualne reprezentacje pomysłów i wiadomości.

Projekt graficzny może być wykorzystywany do informowania, inspirowania i angażowania odbiorców w różnych środowiskach: od brandingu i opakowań po reklamy i strony internetowe.

Photo by Milad Fakurian on Unsplash

Według Bruno Munariego, jednej z najwybitniejszych postaci włoskiego designu, projektowanie graficzne ma moc przekazywania skutecznych i estetycznie uderzających wiadomości do szerokiej publiczności.

Munari uważał, że projektowanie graficzne nie powinno być po prostu wykorzystywane jako narzędzie do reklamowania produktów lub usług, ale raczej jako środek przekazania idei i wartości.

Opowiadał się za wykorzystaniem projektowania graficznego do pełnienia ważnych ról społecznych i kulturowych, oferując jednocześnie przestrzeń do refleksji, kontestacji i subwersji.

Podejście Munariego do projektowania graficznego jest nadal niezwykle aktualne, a jego spostrzeżenia pozostają bardzo wpływowe w tej dziedzinie.

Article: https://deanvipond.medium.com/explaining-graphic-design-to-four-year-olds-fe9257ffaf3d