Temat 3 Jak rozpocząć projekt: briefing

Podejmując się projektu graficznego, ważne jest, aby stworzyć kompleksowy brief projektowy, który określa specyfikacje, rezultaty i cele projektu.

Typowy brief projektowy zawiera pytania takie jak:

  • Jaki jest cel projektu?
  • Kto jest grupą docelową?
  • Jakie są kluczowe przesłania, które należy przekazać?
  • Jakie są cele projektu?
  • Jaki rozmiar ma mieć projekt?
  • Jaka jest konkurencja i co wyróżnia Twój produkt?

Odpowiedzi na te pytania mogą znacznie przyczynić się do zapewnienia, że projekt zostanie zrealizowany tak efektywnie i wydajnie, jak to tylko możliwe.

Prostym sposobem na przygotowanie krótkiego modułu jest użycie Google Forms.

Podam przykład do wykonania w ćwiczeniu 2.

Photo by Milad Fakurian on Unsplash