Temat 2 Siedem podstaw

Siedem podstaw projektowania graficznego to fundamentalne elementy, które definiują udany projekt.

Projektowanie wymaga przynajmniej ogólnej wiedzy na temat tych zasad:

  • Typografia
  • Siatki
  • Biała przestrzeń
  • Hierarchia wizualna
  • Kolory
  • Pierwotne kształty geometryczne
  • Spójność wizualna
Typografia

Typografia służy do tego, aby tekst był bardziej czytelny i atrakcyjny wizualnie.

Dobra typografia może pomóc w stworzeniu hierarchii, równowagi i przejrzystości w projekcie, a także może być wykorzystana do podkreślenia niektórych słów lub fraz.

W rzeczywistości czcionki mają dusze, osobowości i ton głosu.

Copyright to Pentagram https://www.pentagram.com/work/the-public-theater-2020-2021-season
Copyright to Testi Manifesti https://testimanifesti.it/

Czcionki są dostępne w różnych stylach, z których każdy ma własną, unikalną osobowość. Różne czcionki mogą wywoływać różne emocje i ważne jest, aby wybrać odpowiednią czcionkę na odpowiednią okazję.

Na przykład czcionki szeryfowe są często kojarzone z tradycją, wyrafinowaniem i elegancją, podczas gdy czcionki bezszeryfowe są często postrzegane jako nowoczesne i minimalistyczne.

Czcionki ozdobne mogą być również używane do tworzenia przyciągającego wzrok efektu, podczas gdy czcionki skryptowe mogą być używane do tworzenia bardziej romantycznego, odręcznego charakteru.

Psychologia czcionek jest ważną kwestią w projektowaniu graficznym, a zrozumienie osobowości różnych czcionek może pomóc w stworzeniu idealnego wyglądu dla danego projektu.

Siatki

Siatki są strukturą służącą do organizowania elementów w projekcie w celu stworzenia poczucia porządku i równowagi.

Siatki mogą być używane do określania rozmieszczenia elementów, a także rozmiaru i proporcji tych elementów.

Mogą być również używane do tworzenia wizualnej hierarchii i kierowania wzrokiem widza.

https://www.behance.net/gallery/149610467/Study-of-Geomteric-Grids

Siatki były używane od średniowiecza, aby stworzyć niesamowitą wizualną harmonię w książkach, dzięki studiom i wiedzy na temat geometrii natury.

Obecnie projektanci graficzni używają siatek do tworzenia bardziej zrównoważonych i rytmicznych elementów.

Proponuję zapoznać się ze sztuką tworzenia layoutów:

  • obserwowanie pracy znanych grafików;
  • czytanie książek, czasopism lub broszur;
  • badanie elementów wizualnych dużych marek.
All rights reserved to Boldo Studio https://www.behance.net/gallery/131972403/Revista-Chorume
Biała przestrzeń

Biała przestrzeń, zwana również przestrzenią negatywną, jest ważnym elementem projektowania graficznego.

Jest to przestrzeń między elementami projektu i pomaga stworzyć równowagę, hierarchię i koncentrację.

Biała przestrzeń może być wykorzystana do stworzenia poczucia przestrzeni i otwartości w projekcie, podkreślając pewne elementy projektu.

Biała przestrzeń może być wykorzystana do oddzielenia grup elementów, podkreślenia ważnych elementów i stworzenia pewnej estetyki.

Wykorzystując białą przestrzeń w projekcie, możesz stworzyć piękny i wciągający układ, który jest łatwy do odczytania i zrozumienia.

W projektowaniu chodzi o życie. Twój projekt musi oddychać.

Hierarchia wizualna

Jest to układ elementów graficznych w projekcie w kolejności ważności każdego z nich.   Korzystając z zasad takich jak kontrast, rozmiar, skala, równowaga, powtarzalność i jasność, projektanci mogą wpływać na kolejność, w jakiej ludzie przetwarzają informacje.

Hierarchia wizualna pomaga projektantom stworzyć intuicyjne środowisko, w którym użytkownicy mogą szybko znaleźć potrzebne informacje.

Najprostszym sposobem utworzenia hierarchii wizualnej jest ustawienie różnych rozmiarów i kolorów elementów.

Kolory

Kolory mogą determinować ludzkie emocje. Każdy kolor kojarzy się z różnymi emocjami, zgodnie z zachowaniami kulturowymi. Z tego powodu mówimy o psychologii kolorów.

Użycie koloru w projektowaniu może wpływać na emocje i nastroje osób oglądających te palety kolorów.

Niektóre kolory są powiązane z konkretnymi koncepcjami opartymi na dziedzictwie historycznym, geograficznym i kulturowym, jak pokazano na obrazku z boku.

Teoria kolorów to zbiór zasad dotyczących wykorzystania kolorów w projektowaniu. Opiera się na tym, jak kolory oddziałują na siebie nawzajem i jak można je wykorzystać do stworzenia harmonii w projekcie. Teoria kolorów jest używana do tworzenia kombinacji kolorów, które współpracują ze sobą i tworzą wizualne zainteresowanie.

Teoria koloru

Kolory uzupełniające to kolory, które znajdują się naprzeciwko siebie na kole kolorów. Użyte razem, kolory uzupełniające tworzą silny kontrast, który można wykorzystać do stworzenia wizualnego zainteresowania i dramatyzmu.

Kolory analogiczne to kolory, które znajdują się obok siebie na kole kolorów. Tworzą one harmonijny i zrównoważony wygląd, który jest często używany w uspokajających i relaksujących projektach.

Kolory monochromatyczne to kolory, które mają ten sam odcień, ale różne wartości. Kolory monochromatyczne tworzą harmonijny i subtelny wygląd, ponieważ wszystkie kolory mają ten sam odcień, ale mają różne poziomy jasności i ciemności.

Kolory triadyczne to kolory, które są równomiernie rozmieszczone na kole kolorów. Zapewniają one żywy, zrównoważony i dynamiczny wygląd.

Geometryczne kształty

Geometryczne kształty, takie jak kwadraty, trójkąty i koła, mają pewne znaczenia, które definiują projekt graficzny.

Okręgi reprezentują wieczność, ponieważ nie mają początku ani końca. Podobnie reprezentują swobodny ruch, ale są również szeroko stosowane do ochrony i ograniczania.

Kwadraty i prostokąty oznaczają między innymi stabilność, uczciwość, bezpieczeństwo i równość. Ale ze względu na ich znajomość, nie są one używane do przyciągania uwagi.

Trójkąty sugerują ruch, działanie, napięcie i agresję. Oznaczają stabilność, gdy stoją na swojej podstawie i niestabilność, gdy nie są na niej oparte.

Spójność wizualna

Spójność wizualna jest niezbędna przy tworzeniu spójnego i udanego projektu. Jest to nić, która łączy elementy w jednym projekcie i łączy projekty w ramach jednej kampanii lub marki.

Spójność pomaga stworzyć produkt, który jest rozpoznawalny, użyteczny i skuteczny.

Aby stworzyć spójność wizualną, używaj tych samych kolorów i odcieni, rozmiaru typografii i odstępów, rozmiaru i relacji elementów, przestrzeni i sposobu jej wykorzystania, wizualizacji, które przekraczają media, wzorców użytkownika, które działają naturalnie, oraz elementów interfejsu użytkownika, które się dopasowują.