Temat 1 Wprowadzenie

  • Witamy w module “Treści i produkcja wideo„
  • Moduł dotyczący treści wideo i produkcji przedstawia znaczenie korzystania z platform cyfrowych do tworzenia treści w celu zwiększenia świadomości na temat obszaru wiejskiego. Przedstawia przydatne narzędzia, platformy i sprzęt do tworzenia treści wideo.
  • Wideo jest dostosowane do umiejętności przyciągania uwagi odbiorców i dzielenia się własną historią z większą publicznością (Coker i in., 2017).