Skip to content

Moduł 1: Produkcja treści wideo

  Cele nauczania:

  • Celem modułu jest dostarczenie niezbędnych narzędzi i wskazówek dotyczących treści i produkcji wideo
  • Zdefiniowanie najważniejszych wskazówek dotyczących rozpoczęcia tworzenia treści wideo i narzędzi do produkcji wideo.
  • Struktura tworzenia treści wideo – produkcja
  • Darmowe platformy do wykorzystania i ich szablony
  • Wskazówki dotyczące wysokiej jakości wideo
  • Rzeczy, których należy unikać