Temat 5 Newsletter

Tak, biuletyny to świetna praktyka interakcji z młodzieżą.Ważne jest, aby wiedzieć, że biuletyny to nie tylko sposób na przekazywanie ogłoszeń i innych ważnych informacji: są one również sposobem na poznanie opinii społeczności na temat tego, co robisz.Biuletyny można wykorzystać do komunikowania się z uczniami na temat wydarzeń w szkole i społeczności, takich jak nadchodzące wydarzenia lub zajęcia, w których uczniowie mogą chcieć wziąć udział. Można ich również używać do ogłaszania nowych zasad lub procedur w szkole lub podkreślania sukcesów uczniów.Tworzenie newslettera w bezpłatnych narzędziach, takich jak Mailchimp i Notion, może ułatwić ten proces, ponieważ narzędzia te zapewniają wiele opcji dostosowywania w celu stworzenia atrakcyjnego i angażującego biuletynu. Ponadto koszt korzystania z tych usług jest zwykle dość niski i prawie zawsze jest znacznie tańszy niż zatrudnienie profesjonalnego twórcy biuletynów

Photo by Szabo Viktor on Unsplash