Temat 6 Gamification

Edukacja pozaformalna obejmuje wykorzystanie kreatywnych i innowacyjnych działań związanych z określonym tematem lub koncepcją. Jednym z takich podejść jest wykorzystanie grywalizacji i działań energetyzujących w celu wspierania nauki i zaangażowania. Ideą grywalizacji jest stworzenie angażującego środowiska nauki, które zachęca uczniów do udziału w zajęciach i otrzymywania nagród za ich wysiłki.Stosując elementy gier, takie jak punkty, poziomy, odznaki i nagrody, uczniowie są nagradzani za swoją ciężką pracę i wysiłek. Zapewnia to dodatkowy poziom motywacji i zachęca ich do nauki i zgłębiania tematu. W Internecie można znaleźć wiele platform, stron internetowych i przykładów, z których można czerpać inspirację, takich jak Kahoot!, Habitica, Interland, SpaceShelter, Gametize i inne.

Photo by Szabo Viktor on Unsplash