Rozdział 6 Zarządzanie relacjami z klientami – Customer Relationship Management (CRM)