Temat 1 Wprowadzenie do marketingu

Marketing jest często błędnie utożsamiany ze sprzedażą, reklamą lub chwytliwymi promocjami. Jednak definicja jest znacznie szersza i obejmuje więcej niż tylko sprzedaż:

“Koncepcja marketingu polega na osiąganiu celów korporacyjnych poprzez zaspokajanie potrzeb i przekraczanie oczekiwań klientów lepiej niż konkurencja.”

– Jobber, F. Ellis-Chadwick, „Principles and practice of marketing,” 2016

Znaczenie marketingu:

  • prowadzenie badań i analiz otoczenia,
  • kreowanie potrzeb,
  • dbanie o markę firmy,
  • budowanie odpowiedniego wizerunku firmy.