Temat 3 Marketing mix – 4P

Definicja: Marketing mix odnosi się do działań lub taktyk firmy mających na celu promowanie jej marki lub produktu.

4P to rodzaj marketingu mix wskazujący cztery podstawowe aspekty odpowiedzialne za sukces firmy:

Price (cena) – jak bardzo jest konkurencyjna w stosunku do tych oferowanych przez innych sprzedawców,

Place (miejsce) – Jak i gdzie sprzedajesz produkt,

Product (produkt) – Co sprzedajesz,

Promotion (promocja) – Jak przyciągniesz klientów?

Zasadniczo te 4 P wyjaśniają, w jaki sposób marketing współdziała z każdym etapem działalności.

Poza tym w firmach stosuje się wiele innych modeli marketingu mix: 4C (Customer Value [wartość dla klienta], Cost [koszt], Convenience [wygoda], Communication [komunikacja]) lub 7P, czyli 4P rozszerzone o ludzi (people), procesy (proccess) i dowody fizyczne (physical evidence).