Temat 2 Główne definicje

Strategia marketingowa to ogólny dokument wskazujący kierunek działań marketingowych. To poradnik, instrukcja obsługi danego biznesu, która zawiera informacje o jej mocnych i słabych stronach, strategicznych celach biznesowych, które ma do osiągnięcia, opis klientów i kierunku działań. Strategia marketingowa obejmuje również taktykę i narzędzia do osiągnięcia tych celów.

Z kolei kampania marketingowa definiowana jest jako narzędzia wykorzystywane do osiągnięcia celów strategii marketingowej. Kampanie marketingowe to jednorazowe lub długoterminowe działania prowadzone online i offline, koncentrujące się na dwóch obszarach: budowaniu marki i sprzedaży.

Cele marketingowe pozwalają na konsekwentną i skuteczną realizację strategii marketingowej. Przyczyniają się do wzrostu przychodów firmy i poprawiają jakość pracy osób zaangażowanych w działania marketingowe. Wyznaczanie celów marketingowych będzie się różnić na różnych poziomach operacyjnych. Inne plany będą dotyczyły strategii marketingowej, kampanii marketingowej, a jeszcze inne aktywnych działań marketingowych.

“Treść jest królem, ale marketing jest królową, a królowa prowadzi dom”.

Gary Vaynerchuk, założyciel VaynerMedia, pionier w dziedzinie marketingu cyfrowego

Source: Canva