Skip to content

Moduł 4: Marketing cyfrowy

  Cele nauczania

  Witamy w module 4: Marketing cyfrowy!

  Moduł ten oferuje niezbędną wiedzę i informacje dla użytkowników do poruszania się po różnych kanałach i narzędziach marketingu cyfrowego.

  Angielska wersja Modułu 4 przedstawia informacje na poziomie Unii Europejskiej, w tym międzynarodowe katalogi, zalecenia i inne istotne informacje na temat marketingu cyfrowego.

  Moduł 4 jest również oferowany w języku greckim, włoskim, tureckim, niemieckim i portugalskim, dostosowanym i zlokalizowanym w lokalnym kontekście każdego kraju, odpowiednim dla każdego języka.

  Source: Canva