Temat 1 Wprowadzenie

Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie i jeśli pomyślimy zaledwie 50 lat wstecz, zobaczymy, że sposób, w jaki opowiadaliśmy i słuchaliśmy historii, był zupełnie inny. Zmieniły się formaty, niektóre media ewoluowały, inne zniknęły, ale uczucie, które popycha nas do dalszego opowiadania historii, jest takie samo od samego początku. Zmienia się również język, pod wpływem nowych mediów – które również zmieniają sposób i czas, jaki spędzamy na słuchaniu historii (krótsze treści, większy wybór produktów).

Aby stworzyć historię, do której może dotrzeć jak największa liczba osób, musimy wziąć pod uwagę te różnice pokoleniowe. Dobrym pomysłem jest zmapowanie platform społecznościowych, które funkcjonują jako pomost między wiekami i zrozumienie, jak odrzucić naszą historię w formacie i językach, które są dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Ponadto media i sposoby opowiadania historii, które nie są już używane, mogą być dobrą podstawą do nauki, gdzie szukać inspiracji dla innowacji i nowych formatów historii!

Aby stworzyć narrację włączającą, warto zastanowić się nad znaczeniem każdego głosu zaangażowanego w opowieść. Stworzenie historii z wieloma mówcami jest wyzwaniem, a stworzenie historii z wieloma mówcami w różnych językach jest jeszcze większym wyzwaniem! Ale jednocześnie jest to dobre ćwiczenie, aby zastanowić się nad różnymi tematami i stworzyć różne formaty do rozpowszechniania w różnych mediach.