Skip to content

Moduł 3: Jak zbudować historię: elementy storytellingu dla zaangażowania społeczności

  Cele nauczania

  Głównym celem modułu jest uświadomienie osobom pracującym z młodzieżą, w jaki sposób storytelling może stanowić szansę dla ich pracy w społecznościach młodzieżowych.

  Szczegółowe cele edukacyjne modułu:

  • Ogólna wiedza na temat opowiadania historii
  • Kluczowe elementy opowieści
  • Narzędzia do opowiadania historii
  • Ogólna wiedza na temat storytellingu cyfrowego
  • Kluczowe elementy storytellingu cyfrowego
  • Storytelling międzypokoleniowy