Temat 2 O czym jest opowieść? – Podróż bohatera

Historia jest sposobem przekazywania informacji, doświadczeń lub punktów widzenia. Każda historia ma narratora i słuchacza, dlatego zawsze ważne jest, aby pamiętać, kto mówi (ton głosu) i kto słucha (publiczność).

Istnieje kilka narzędzi do tworzenia skutecznej historii, z których najbardziej powszechnym i użytecznym jest “Podróż bohatera” – która jest zasadniczo strukturą narracyjną większości naszych historii (od eposów po powieści, od filmów po seriale). Podróż bohatera to struktura narracyjna oparta na 12 krokach, przez które nasi bohaterowie muszą przejść, aby osiągnąć swój cel. Aby zrealizować misję, bohater przechodzi przez różne etapy i wyzwania, musi radzić sobie z sojusznikami i wrogami oraz znaleźć rozwiązania, aby przejść ze zwykłego świata (w którym rozpoczyna się akcja) do niezwykłego świata (w którym znajdują się wyzwania) i wrócić odmienionym i rozwiniętym.

Jak wykorzystać Podróż bohatera jako interaktywne ćwiczenie?

Napisz każdy krok na papierze i umieść je na podłodze, tworząc okrąg. Grupa zdecyduje, kto będzie odgrywał rolę głównego bohatera, wroga i sojusznika. Wróg i sojusznik zajmują pozycję na etapach historii, które ich dotyczą. Grupa zastanowi się teraz nad każdym krokiem historii, sprawiając, że główny bohater przejdzie od kroku 1 do kroku 12 dzięki działaniom, które mają miejsce w historii.

Więcej o Podróży bohatera

The Hero’s Journey: 12 Steps to a Classic Story Structure // The hero’s journey