Temat 3 Rynek

Na każdym etapie tworzenia historii należy pamiętać o naszych słuchaczach, upewniając się, że używamy odpowiedniego języka, formatów i mediów, aby ich zaangażować.  Należy pamiętać, że obrazy wizualne są również językiem i muszą być spójne z naszym mówcą i naszą historią.

Należy zastanowić się nad najlepszymi platformami:  Gdzie znajdujemy naszą publiczność?  Które konkretne narzędzia platformy są najczęściej używane przez naszych odbiorców? (np. historie na Instagramie, tweety, wydarzenia na Facebooku).

Kiedy mówimy o storytellingu cyfrowym, analiza celów jest również ważna dla zrozumienia właściwej strategii rozpowszechniania. Kiedy myślimy o platformach społecznościowych, przydatna jest również analiza nawyków zaangażowania naszych odbiorców: w ten sposób możemy publikować nasze treści w najbardziej angażującym czasie i zyskać większy zasięg dla naszych historii i treści.

Kilka przydatnych elementów, które warto wiedzieć
o naszych odbiorcach:

  • In which day/hours is our audience more active?
  • Który format treści angażuje ich bardziej?

** Dane te można znaleźć dzięki wglądowi
w platformy społecznościowe