Temat 1 Wprowadzenie

Narzędzie do nauki online to oprogramowanie, które wspiera proces uczenia się i pozwala rozwijać umiejętności i kompetencje w sposób raczej nieformalny.

www.shutterstock.com