Skip to content

Moduł 3: Cyberbezpieczeństwo, prawa autorskie i narzędzia do nauki online

  Cele nauczania

  Witamy w module Cyberbezpieczeństwo, prawa autorskie i narzędzia do nauki online

  • Zrozumienie bezpieczeństwa cybernetycznego, cyberataków i sposobów unikania potencjalnych zagrożeń
  • Rozpoznawanie i klasyfikowanie najczęstszych form cyberataków
  • Zrozumienie i wykonanie podstawowych środków bezpieczeństwa cybernetycznego
  • Podnoszenie świadomości na temat praw autorskich i znaczenia własności intelektualnej
  • Lepsze zrozumienie praw autorskich w środowisku cyfrowym
  • Zrozumienie głównych cech różnych narzędzi do nauki online