Temat 2 Zdjęcia – jak z nich korzystać

Istotne znaczenie obszarów wiejskich dla społeczeństwa musi zostać uznane, a ich wizerunek i postrzeganie wśród ludności miejskiej i decydentów musi ulec poprawie, wraz z dekonstrukcją stereotypów.

Działania konsultacyjne dotyczące długoterminowej wizji – działania na rzecz silniejszych obszarów wiejskich

Przekazujemy idee o świecie nie tylko poprzez język, ale także poprzez obrazy, których używamy.

Komunikacja jest dyskryminująca, jeśli ludzie na zdjęciach są przedstawiani tylko w stereotypowy sposób. Aby prawidłowo wykorzystywać obrazy w mediach społecznościowych, kluczowe jest skupienie się na prawdziwych doświadczeniach ludzi.

Potencjalni obserwatorzy chcą usłyszeć historię, zobaczyć twarze ludzi, którzy zmagają się z prawdziwymi wydarzeniami, empatycznie się z nimi połączyć.

Pomysł, że miasta oddzieliły się od otaczających je obszarów, stał się jednym z dominujących trendów we współczesnej myśli politycznej.  Jednak podział “postępowe miasto – konserwatywna wieś” jest już przestarzały.

Rozpoczęliśmy “komunikowanie obszarów wiejskich”, aby zbadać wartość dziedzictwa naturalnego i kulturowego nie tylko pod względem estetycznym, ale także jako wyraz relacji, które charakteryzują nasze terytorium oraz jako wspólny zasób społeczności, który należy chronić i ulepszać.

Świadome wykorzystanie obrazów toruje drogę do zmiany w osobistym i zbiorowym uczeniu się, którego długoterminową wizją jest innowacyjność.Aby młodzież wiejska pozostała na obszarach wiejskich, obszary te muszą być wystarczająco atrakcyjne i być w stanie zapewnić im odpowiednie umiejętności i możliwości rozwoju.Co zatem można zrobić, aby stworzyć pozytywny wizerunek obszarów wiejskich? Komunikacja skierowana do młodzieży, prowadzona osobiście przez charyzmatycznych komunikatorów z obszarów wiejskich, może być bardzo skuteczna, jak pokazał jeden z najbardziej znanych vlogerów z Finlandii, Joona Hellman.

"Nie mów młodym ludziom, jak mają postępować. Zachęcaj ich do podążania za własnymi wizjami - nawet jeśli są inne. To jedyny sposób, by coś zmienić"
Joona Hellman

W celu skutecznej komunikacji z młodymi ludźmi zidentyfikowano siedem czynników sukcesu i elementów transferu:

  1. Aktywne uczestnictwo – które może być elementem transferowalnym z wykorzystaniem mentoringu peer-to-peer..
  2. Język młodzieżowy – aby uniknąć instytucjonalnego żargonu i pozwolić młodzieży mówić do młodzieży..
  3. Powiązania międzypokoleniowe – włączenie perspektywy młodzieży do prac Europejskiego Portalu Młodzieżowego i innych kluczowych instytucji..
  4. Łączność – łączność wykracza poza “dostęp do łączy szerokopasmowych”: bezpośrednie spotkania, wydarzenia i festiwale.
  5. Środowisko sprzyjające i podejście oddolne – młodzi ludzie nie są w stanie podróżować, aby dotrzeć do dużych miast i ośrodków władzy. Potrzebne są bardziej elastyczne spotkania i możliwości nawiązywania kontaktów.
  6. Zaufanie i pewność siebie – ten aspekt działa w dwie strony: należy zaufać młodzieży i przyjąć postawę “zróbmy to”.
  7. Umiejętności – szkolenie młodzieży na obszarach wiejskich w zakresie skutecznego korzystania z kanałów komunikacji ma kluczowe znaczenie. Na wielu obszarach organizacje młodzieżowe zapewniają tego rodzaju szkolenia.