Skip to content

Moduł 7: Wykorzystanie mediów do podnoszenia świadomości na temat życia na wsi na poziomie lokalnym i kultywowania pozytywnych postaw

    Cele nauczania

    Witamy w module: Wykorzystanie mediów do podnoszenia świadomości na temat życia na wsi na poziomie lokalnym i kultywowania pozytywnych postaw! Moduł ten podnosi świadomość w zakresie integracyjnych obrazów medialnych i zarządzania wydarzeniami.

    Angielska wersja modułu przedstawia informacje na poziomie Unii Europejskiej, w tym międzynarodowe katalogi, zalecenia i inne istotne informacje na temat usług biznesowych.

    Moduł jest również oferowany w języku francuskim, niemieckim, greckim, polskim i włoskim, dostosowanym i zlokalizowanym w lokalnym kontekście każdego kraju, odpowiednim dla każdego języka.