Temat 4 Wydarzenia – integracyjny udział w wydarzeniach społecznościowych

Wydarzenia społecznościowe dają możliwość podkreślenia lokalnych priorytetów małych i wiejskich miast, takich jak zachowanie charakteru społeczności, wspieranie interakcji społecznych i rozwijanie lokalnego życia.

Przy odpowiednim planowaniu i współpracy oraz dzięki cyfrowej promocji, wydarzenia społecznościowe mogą łączyć wszystkich mieszkańców i zachęcać do aktywności fizycznej, jednocześnie celebrując szczególny charakter społeczności.

Grupy organizacyjne mogą zwiększyć uczestnictwo, organizując wydarzenia w różnych dzielnicach, zwiększając dostęp do tymczasowych przestrzeni do spacerów w społecznościach, w których może brakować dostępnych codziennych miejsc docelowych.

Społeczności mogą również zdecydować się na wspieranie małych firm, które przyczyniają się do wydarzeń społecznościowych poprzez integrację możliwości edukacyjnych i rekreacyjnych.

Jakie są zasoby Twojej okolicy, które mogłyby zostać wzbogacone o wydarzenie?

Wydarzenia i festiwale skierowane do lokalnych mieszkańców, a nie tylko turystów, są ważne ze względu na budowanie społeczności i wpływanie na jakość życia i dobre samopoczucie.

Ponieważ skupiono się na skutkach społeczno-kulturowych, do analizy tych lokalnych aspektów wykorzystano siedem kategorii (Rátz, 1999):

  1. Jakość życia mieszkańców
  2. Zmiana i rozszerzenie struktur zatrudnienia
  3. Zmiana systemu wartości
  4. Rozwój relacji indywidualnych, rodzinnych i społecznych
  5. Wyrażanie kreatywności
  6. Organizacje społeczności lokalnej
  7. Zmiana i zachowanie tradycji