Skip to content

Moduł 6: Jak zbudować stronę internetową

  Cele nauczania

  Witamy w module 6: Jak zbudować stronę internetową!

  Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników szkolenia z technikami tworzenia stron internetowych. Uczestnicy, po utrwaleniu określonej jednostki tematycznej, będą w stanie korzystać z nowoczesnych narzędzi do tworzenia stron internetowych. Ponadto będą w stanie osiągnąć indywidualną poprawę, ponieważ poszerzą swoje horyzonty w zakresie nowych technologii i IT, poprawią swoją pozycję w miejscu pracy, ponieważ będą teraz mogli tworzyć strony internetowe związane z ich zawodem oraz będą mogli uczestniczyć w nowoczesnym rozwoju technologicznym i społecznym.

  Po ukończeniu tego modułu będziesz w stanie :

  • znać charakterystykę nowoczesnych stron internetowych oraz posiadać zadowalającą i praktyczną wiedzę na temat środowisk i technik tworzenia, utrzymywania, publikowania i ogólnego zarządzania stronami internetowymi,
  • zrozumieć podstawową terminologię narzędzi i usług do tworzenia i zarządzania stronami internetowymi i (stosunkowo niewielkimi) witrynami internetowymi,
  • znać narzędzia, które są najbardziej odpowiednie do zarządzania nimi,
  • posiadać co najmniej znajomość zagadnień technicznych, ekonomicznych, estetycznych, etycznych i społecznych związanych z tworzeniem i publikacją stron internetowych.