Skip to content

Moduł 7: Media społecznościowe i promocja dziedzictwa wiejskiego

    Cele ogólne

    Celem tego modułu jest wyjaśnienie, dlaczego świadome korzystanie z mediów społecznościowych jest pomocne w promowaniu określonego obszaru.

    W tym celu omówimy 3 najpopularniejsze media społecznościowe (Facebook, Instagram i TikTok), koncentrując się na wieku osób z nich korzystających, czym można się dzielić oraz kilku przydatnych wskazówkach i / lub samouczkach.