Temat 1 Wprowadzenie

Wraz z rozwojem użytecznych technologii szkolnych zmieniają się plany lekcji, a nowe metody dydaktyczne są z powodzeniem wdrażane przy użyciu nowych narzędzi ICT. W tym rozdziale przedstawione zostaną aktualne, najskuteczniejsze metody nauczania i pomysły na ich praktyczne wykorzystanie w pracy z młodzieżą. Co istotne, zdecydowana większość z nich może być wykorzystywana także w edukacji zdalnej, co na terenach wiejskich może być niezwykle przydatne nie tylko ze względu na zagrożenie kolejną pandemią, ale także np. w przypadku trudnych warunków pogodowych uniemożliwiających dotarcie dzieci na zajęcia.