Skip to content

Moduł 4: Jak osoby pracujące z młodzieżą mogą angażować młodzież w eksperymentalne uczenie się – metody facylitacji i angażowania

    Cele nauczania

    Witamy w module 4: “Jak osoby pracujące z młodzieżą mogą zaangażować młodzież w eksperymentalne uczenie się, jak utrzymać ich zainteresowanie, jak pracować z młodzieżą, ułatwiać i angażować metodologie”.

    Moduł ten został opracowany w taki sposób, aby w jak najbardziej praktyczny sposób przedstawić podstawowe informacje na temat specyfiki pracy z młodzieżą i metod nauczania, których wykorzystanie daje realną szansę na zainteresowanie młodych ludzi nauczanym przedmiotem i ich samodzielny rozwój w kierunku pożądanym przez osoby pracujące z młodzieżą.