Temat 3 Podtrzymywanie zainteresowania uczniów

According to numerous psychological and pedagogical theories, the best way to answer the question about maintaining young people’s interest (motivation) in the subject of classes is to get to know the interests and, to a lesser extent, students’ abilities. Their interests are the main driving force behind a young person’s activity. They drive them to independently explore and gain experience in a given field and are relatively stable over time.

Zapoznanie się z zainteresowaniami młodzieży można zainicjować na wiele sposobów, w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć. W wielu przypadkach najwłaściwsze będą rozmowy indywidualne, podczas których będzie okazja do zbudowania zaufania w relacji i poznania szczegółów zarezerwowanych tylko dla wybranych osób – może to być ważne np. w pracy trenera lub opiekuna małej grupy, a także w celach terapeutycznych. Można jednak śmiało założyć, że najszerzej wykorzystywane będą różne formy grupowej eksploracji zainteresowań uczniów, jako bardziej efektywne i mniej czasochłonne. Zorganizowanie zajęć integracyjnych, podczas których młodzi ludzie mogą zaprezentować swoje pasje, opowiedzieć o tym, co ich interesuje, a czego nie lubią, wystarczy do zaprojektowania praktycznych działań edukacyjnych. Należy tylko pamiętać, aby zapewnić uczniom warunki, w których są szanowani i nikt nie ocenia ich zainteresowań ani sposobu ich prezentacji.

Powiązanie planu lekcji z zainteresowaniami uczniów może stanowić wyzwanie, zwłaszcza w przypadku pracy z dużymi grupami. Im mniej uczniów w grupie, tym łatwiej jest znaleźć wspólne zainteresowania i na przykład umożliwić im wspólne słuchanie muzyki (np. w każdej klasie ktoś inny decyduje o jej rodzaju) podczas zajęć fizycznych, gdzie nie będzie ona przeszkadzać. W ten sposób będą też kojarzyć te zajęcia z przyjemnością, co – bazując na warunkowaniu klasycznym Pawłowa – znacznie zwiększy ich zainteresowanie treścią zajęć. W przypadku licznych grup warto rozważyć zastosowanie metody projektu i podzielić uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami na mniejsze grupy, przydzielając im zadania łączące cel edukacyjny projektu z danym twierdzeniem.