Skip to content

Moduł 2: Marketing DziedzictwaLokalnego

    Cele nauczania

    Witamy w module 2: Marketing Dziedzictwa Lokalnego!

    Moduł ten oferuje niezbędną wiedzę i informacje dla użytkowników, aby mogli szczegółowo zrozumieć koncepcję i etapy marketingu. Zapewnia również wgląd w lokalne dziedzictwo, jego znaczenie i pomysły marketingowe, które można włączyć do strategii marketingowych promujących lokalne dziedzictwo, a także umiejętności i wskazówki dotyczące marketingu cyfrowego i mediów społecznościowych.

    Moduł 2 jest również oferowany w języku greckim, włoskim, niemieckim, polskim i francuskim.