Temat 1 Wprowadzenie

Witamy w marketingu!

W tej sekcji poznasz definicję marketingu i jego znaczenie dla firmy, a także ważne kroki marketingu firmy.

Czym jest marketing?

Marketing to szereg powiązanych działań, które są wykorzystywane do identyfikowania potrzeb i pragnień konsumentów oraz prezentowania pakietu, który zaspokaja te potrzeby.  Marketing można zdefiniować jako “proces zarządzania służący identyfikacji i zaspokajaniu potrzeb klientów z zyskiem” (Roberts, 1993, str. 15).