Temat 6 Plan marketingowy

Po zidentyfikowaniu strategii marketingowej i zdefiniowaniu marketingu mix, ostatnim krokiem jest napisanie planu marketingowego.

Określi on i opisze konkretne, szczegółowe działania marketingowe, które pomogą osiągnąć strategie marketingowe i cele biznesowe.

Plan ten powinien być realizowany w określonym czasie, na przykład w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Plan marketingowy może być przeglądany i zmieniany w razie potrzeby w dowolnym momencie w tym okresie.

Read more about how to create a marketing plan (with sample templates)!