Temat 5 Marketing mix

Zdefiniowanie marketingu mix firmy jest integralnym etapem marketingu. Marketing mix składa się z 7P;

  • Product (produkt): Produkt lub usługa świadczona przez firmę powinna być centralnym elementem marketingu mix.
  • Price (Cena): Ile są gotowi zapłacić docelowi odbiorcy? Czy firma może dorównać cenom konkurencji?
  • Promotion (Promocja): Obejmuje wszystkie działania promocyjne w ramach marketingu mix, w tym reklamę, marketing bezpośredni i działania promocyjne w sklepach.
  • Place (Miejsce): Zrozumienie preferencji rynku docelowego i wzorców zakupowych ułatwi określenie, gdzie oferta biznesowa powinna być dostępna w celu zwiększenia i utrzymania sprzedaży.
  • People (Ludzie): Ważne jest, aby każdy, kto reprezentuje firmę lub ma do czynienia z klientami, posiadał rozległą wiedzę na temat firmy i jej korzyści. Doskonała obsługa klienta nie tylko przynosi większą sprzedaż, ale może również zwiększyć bazę klientów poprzez polecenia od innych klientów.
  • Proccess (Proces): Klienci powinni otrzymać oferowany produkt lub usługę w najbardziej wydajny i niezawodny sposób, aby zapewnić łatwość, wygodę i powtarzalność sprzedaży.
  • Physical evidence (Dowody fizyczne): Uwzględnia to wszystkie fizyczne aspekty działalności, od obecności online po rzeczywiste budynki i jest dowodem na istnienie firmy i jej sprzedaży, w tym paragony, faktury i e-maile.

Aby lepiej zrozumieć Marketing Mix 7P, obejrzyj film