Temat 4 Strategia marketingowa

Gdy firma jasno określi swoje cele, następnym krokiem jest opracowanie strategii marketingowej.

Strategia marketingowa to proces lub model umożliwiający firmie skoncentrowanie ograniczonych zasobów na najlepszych możliwościach zwiększenia sprzedaży, a tym samym osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej.  Służy do identyfikacji docelowych odbiorców i ustalenia, co ma dla nich znaczenie. Strategia marketingowa jest sposobem na zapewnienie maksymalnego wpływu z ograniczonego budżetu marketingowego i czasu.

Strategia marketingowa jest ważna, ponieważ pozwala firmie korzystać ze ścieżek i punktów oparcia, które skuteczniej wykorzystują ograniczony budżet marketingowy.  Strategia marketingowa ułatwia firmie zastosowanie środków marketingowych we właściwych obszarach (Domegan & Fleming, 2007).

Oto kilka prostych kroków, które mogą pomóc w opracowaniu skutecznej strategii marketingowej;

  • Badanie rynku docelowego firmy: zrozumienie rynku – aktualne trendy, skala itp.
  • Ocena konkurencji: Ważne jest, aby zidentyfikować i przeanalizować konkurentów firmy.
  • Poznaj grupę docelową: Kto/jaki typ klientów przyniesie długoterminową wartość biznesową?
  • Zdefiniuj unikalny punkt sprzedaży firmy: Co jest innego lub wyjątkowego w firmie?
  • Zdefiniuj cele marketingowe: Jakie są cele marketingu?
  • Identyfikacja strategii marketingowych: W oparciu o odpowiedzi udzielone na te pytania, powinien istnieć jaśniejszy obraz tego, jakie strategie będą najlepsze dla firmy.