Skip to content

Youth Worker Modules Polish

Moduł 7: Wykorzystanie mediów do podnoszenia świadomości na temat życia na wsi na poziomie lokalnym i kultywowania pozytywnych postaw

Cele nauczania Witamy w module: Wykorzystanie mediów do podnoszenia świadomości na temat życia na wsi na poziomie lokalnym i kultywowania pozytywnych postaw! Moduł ten podnosi… Read More »Moduł 7: Wykorzystanie mediów do podnoszenia świadomości na temat życia na wsi na poziomie lokalnym i kultywowania pozytywnych postaw

Moduł 4: Jak osoby pracujące z młodzieżą mogą angażować młodzież w eksperymentalne uczenie się – metody facylitacji i angażowania

Poprzedni moduł Wszystkie moduły Następny moduł Cele nauczania Witamy w module 4: “Jak osoby pracujące z młodzieżą mogą zaangażować młodzież w eksperymentalne uczenie się, jak… Read More »Moduł 4: Jak osoby pracujące z młodzieżą mogą angażować młodzież w eksperymentalne uczenie się – metody facylitacji i angażowania