Skip to content

Moduł 2: Angażowanie młodzieży w cele zrównoważonego rozwoju i aktywne obywatelstwo

    Cele nauczania

    Witamy w module 2: Angażowanie młodzieży w cele zrównoważonego rozwoju i aktywne obywatelstwo! Moduł ten oferuje niezbędną wiedzę i informacje, aby wesprzeć osoby pracujące z młodzieżą w zrozumieniu podstawowych zasad Celów Zrównoważonego Rozwoju, aktywnego obywatelstwa i globalnego obywatelstwa oraz roli, jaką odgrywają one dla młodzieży mającej nadzieję na wprowadzenie zmian. Moduł 2 jest również oferowany w języku greckim, włoskim, francuskim, niemieckim i polskim, dostosowany i zlokalizowany w lokalnym kontekście każdego kraju, odpowiednim dla każdego języka.