Skip to content

Youth Worker Modules – Polish

Youth Worker Modules

Free

Moduł 1: Praktyczne pomysły na tworzenie treści wideo i narzędzia do wykorzystania

Free

Moduł 2: Angażowanie młodzieży w cele zrównoważonego rozwoju i aktywne obywatelstwo

Free

Moduł 3: Jak zbudować historię: elementy storytellingu dla zaangażowania społeczności

Free

Moduł 4: Jak osoby pracujące z młodzieżą mogą angażować młodzież w eksperymentalne uczenie się – metody facylitacji i angażowania

Free

Moduł 5: Narzędzia cyfrowe do angażowania młodych ludzi

Free

Moduł 7: Wykorzystanie mediów do podnoszenia świadomości na temat życia na wsi na poziomie lokalnym i kultywowania pozytywnych postaw