Zadania

Cele Zrównoważonego Rozwoju:

Krok 1: Wydrukuj cele zrównoważonego rozwoju i umieść je na ziemi. Daj każdej młodej osobie trzy karteczki samoprzylepne (małe kawałki kartki) i poproś, aby umieściła je na tych celach zrównoważonego rozwoju, które uważa za najważniejsze.

Krok 2: Skorzystaj z ćwiczenia “dzielenia się w parach” i poproś młodą osobę, aby porozmawiała z osobą obok niej i powiedziała, dlaczego wybrała każdy SDG.

Krok 3: Na sesji plenarnej przedyskutuj następujące pytania :

  1. Jakie cele zrównoważonego rozwoju wybraliście i dlaczego? (wybierz kilka młodych osób z grupy)
  2. Czy zmieniłeś(-aś) zdanie na podstawie dyskusji ze swoją parą? (wybierz kilka młodych osób z grupy)
  3. Czy uważasz, że cele zrównoważonego rozwoju zmienią coś w Twojej społeczności/kraju?
  4. Co jest potrzebne na całym świecie, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju do 2030 r.?
  5. Pytanie otwarte – osoba pracująca z młodzieżą może dodać dodatkowe pytania

Aktywne obywatelstwo:

Krok 1: Pracownik młodzieżowy rozdaje karty do gry w bingo załączone na następnym slajdzie (pobrane ze strony bingobaker.com).

Krok 2: Pracownik młodzieżowy przechodzi przez karty, grając w bingo, aż gra zostanie wygrana.

Krok 3: Pracownik młodzieżowy ułatwia dyskusję podsumowującą i zadaje następujące pytania:

  • Czy ktokolwiek z grupy rzeczywiście uzupełnił cokolwiek na kartach do bingo?
  • Dlaczego ważne byłoby wypełnienie któregokolwiek ze stwierdzeń na kartach do bingo?
  • Czy jest coś w Twojej społeczności, co chciałbyś zrobić w najbliższej przyszłości?
  • W jaki sposób organizacja młodzieżowa może wspierać ich w stawaniu się aktywnymi obywatelami?

Active Citizenship Bingo!

Globalna edukacja obywatelska:

Krok 1: Po przedstawieniu ogólnej prezentacji i pokazaniu filmów z tego modułu, osoba pracująca z młodzieżą dzieli grupę na mniejsze 4-osobowe grupy.

Krok 2: Grupy otrzymują flipchart i markery i proszone są o narysowanie dużego drzewa (“drzewa problemów”).

Krok 3: Grupa zostaje poproszona o napisanie na korze drzewa jednej kwestii, którą się pasjonują, tj. nierówności płci. Następnie mają 30 minut na zastanowienie się nad przyczynami tej kwestii, tj. różnicą w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, i umieszczenie ich w korzeniach drzewa oraz skutkami tej kwestii, tj. nierównością w miejscu pracy. Grupa jest proszona o napisanie tylu przyczyn i skutków, ile jest w stanie wymyślić.

Krok 4: Omów z grupą, co to oznacza i jak się czuli, biorąc w tym udział. Pytania do rozważenia:

Dlaczego ważne jest, aby myśleć o przyczynach i skutkach problemów społecznych?

Czy ważne jest, aby myśleć o tym, jak różne kwestie społeczne są ze sobą powiązane i jaki mają wpływ?

Photo source: childreninemergencies.org (2016)