Temat 1 Wprowadzenie

  • Czym one są? SDGs to zestaw 17 ambitnych globalnych celów ustanowionych, aby pracować na rzecz lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.
  • Co obejmuje? Istnieje 17 celów i 169 zadań, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku.J
  • ak długo będą obowiązywać? Zostały one ustanowione w 2015 r. i będą obowiązywać do 2030 r.
  • Kto je ustanowił? Zostały zainicjowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a 193 kraje podpisały się pod ich osiągnięciem.
  • Skąd się wzięły? Poprzednikiem SDGs były Milenijne Cele Rozwoju (MDGs).

Wartości Celów Zrównoważonego Rozwoju:

  1. Pokój: Wspieranie pokojowych, sprawiedliwych i integracyjnych społeczeństw, które są wolne od przemocy i strachu.
  2. Ludzie: Położyć kres ubóstwu i głodowi we wszystkich jego formach oraz zapewnić, by wszyscy ludzie mogli w pełni wykorzystać swój potencjał.
  3. Planeta: Chronić planetę przed degradacją.
  4. Dobrobyt: Zapewnienie wszystkim ludziom dostatniego i satysfakcjonującego życia.
  5. Partnerstwo: Mobilizowanie środków do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji here.