Temat 2 Dlaczego aktywne obywatelstwo ma znaczenie?

Aktywne obywatelstwo oznacza angażowanie się w życie swojej społeczności i narodu, aby pomóc w określeniu przyszłości kraju.

Dlaczego ma to znaczenie?

  • Pielęgnuje poczucie wspólnoty i integracji
  • Zapewnia wszystkim środki umożliwiające pełne uczestnictwo w życiu społecznym
  • Wspiera szacunek i integrację społeczną
  • Wspiera zaangażowanie w życie demokratyczne (np. głosowanie, procesy polityczne itp.)
  • Zapewnia, że głosy obywateli są słyszane