Temat 1 Wprowadzenie

“Globalna edukacja obywatelska (GCED) umożliwia uczniom stanie się odpowiedzialnymi i pozytywnymi obywatelami, którzy myślą globalnie i działają lokalnie w celu budowania integracyjnych, pokojowych i zrównoważonych społeczeństw. Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe wytyczne dla decydentów, które pomagają im uznać znaczenie GCED, zrozumieć znaczenie GCED, zidentyfikować i zintegrować elementy GCED z istniejącymi politykami i programami nauczania, wzmocnić pozycję szkół i nauczycieli w zakresie GCED, a także ocenić i ocenić te polityki i praktyki”. UNESCO