Aktywność autorefleksji

Użyj długopisu i papieru, aby zastanowić się nad następującymi pytaniami:

  • Który z celów zrównoważonego rozwoju jest Twoim zdaniem najważniejszy i dlaczego?
  • Czy uważasz, że brakuje jakichś celów zrównoważonego rozwoju?
  • Czy uważasz, że cele zrównoważonego rozwoju będą istotne i interesujące dla grupy młodzieży, z którą będziesz pracować?
  • Czy masz jeszcze jakieś pytania dotyczące celów zrównoważonego rozwoju?

Image source: Unsplash