Temat 1 Czym jest aktywne obywatelstwo?

Aktywne obywatelstwo oznacza, że obywatele korzystają z możliwości aktywnego zaangażowania się w definiowanie i rozwiązywanie problemów swoich społeczności oraz poprawę jakości ich życia.

Aktywne obywatelstwo pozwala na:

  • Uczestnictwo w społeczności
  • Umożliwienie ludziom wpływania na decyzje, które mają wpływ na ich życie
  • Wiedza i zrozumienie politycznego, społecznego i ekonomicznego kontekstu ich uczestnictwa, aby mogli podejmować świadome decyzje.
  • Umożliwienie ludziom kwestionowania istniejących struktur

Zrozumienie aktywnego obywatelstwa