Aktywność autorefleksji

Użyj długopisu i papieru, aby zastanowić się nad następującymi pytaniami:

  • Jakie są według Ciebie kluczowe cechy aktywnego obywatela?
  • Jakie aspekty aktywnego obywatelstwa są dla Ciebie najważniejsze?
  • Czy uważasz, że młodzież doświadcza jakichkolwiek barier związanych z aktywnym obywatelstwem?
Image source: Unsplash