Aktywność autorefleksji

Użyj długopisu i papieru, aby zastanowić się nad następującymi pytaniami :

  • Z jakimi kluczowymi problemami borykamy się jako społeczeństwo?
  • Z jakimi kluczowymi problemami boryka się młodzież?
  • Czy uważasz, że stosowanie podejścia globalnego obywatelstwa może wspierać zmiany w naszych społeczeństwach?