Temat 2 Kluczowe podstawy GCED

Kluczowe podstawy:

  • Koncentruje się bezpośrednio na kluczowych kwestiach związanych z rozwojem i prawami człowieka na poziomie lokalnym i międzynarodowym.
  • Dąży do stymulowania, informowania i podnoszenia świadomości na temat kwestii z perspektywy sprawiedliwości i/lub praw.
  • Rutynowo łączy kwestie lokalne i globalne
  • Bada kluczowe wymiary, takie jak indywidualne i publiczne dyspozycje i wartości; idee i rozumienie, możliwości i umiejętności krytycznie odnosi się do przyczyn i skutków ubóstwa i niesprawiedliwości
  • Zachęca do publicznego dociekania, dyskusji, debaty i oceny kluczowych kwestii.
  • Zachęca, wspiera i informuje o działaniach zorientowanych na działanie i refleksję na rzecz większej sprawiedliwości.
  • Bierze pod uwagę teorię i praktykę edukacyjną kładzie nacisk na krytyczne myślenie i samodzielne działanie stara się promować uczenie się przez doświadczenie i metodologie partycypacyjne
  • Rutynowo kwestionuje założenia, angażując się w wiele różnorodnych i kwestionowanych perspektyw.