Temat 3 Rola młodzieży w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Obecnie żyje 1,8 miliarda ludzi w wieku od 10 do 24 lat – jest to najliczniejsze pokolenie młodzieży w historii. Młodzi ludzie są postrzegani jako siła napędowa zmian w społecznościach na całym świecie. Są oni uznawani za agentów zmian i mają zasadnicze znaczenie dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Rola młodzieży :

  • Bądź krytycznym myślicielem: Młodzież ma zdolność do identyfikowania i kwestionowania istniejących struktur władzy i barier dla zmian.
  • Bądź twórcą zmian: Młodzież ma moc działania i mobilizowania innych młodych ludzi na całym świecie.
  • Innowatorzy: Młodzież wnosi świeże perspektywy i tworzy alternatywne rozwiązania dla niektórych z najbardziej palących problemów na świecie.
  • Bądź komunikatorem: Młodzież ma zdolność do komunikowania się w znaczący sposób, który przyczynia się do zmian.
  • Liderzy: Wyposażeni w odpowiednie umiejętności przywódcze, młodzi ludzie mogą napędzać zmiany.

Sprawdz: https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/